Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

2017-12-21

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21-22 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-290 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-356) 
1 PRIEDAS        2 PRIEDAS  3 PRIEDAS    

2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 24 D. SPRENDIMO NR. 1-243 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-345) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS

3. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-25 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-347) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS        5 PRIEDAS

4. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-364) 
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 3 PRIEDAS      4 PRIEDAS

5. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 15 D. SPRENDIMO NR. T2 246 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO      (T1-373) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

6. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-281 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-344) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

7. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-297 „DĖL APTARNAVIMO TERITORIJŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS PRISKYRIMO“ PAKEITIMO    (T1-362) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

8. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-296 „DĖL PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO              (T1-363)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS     5 PRIEDAS

9. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-368) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS     5 PRIEDAS

10. DĖL SPORTININKŲ, SULAUKUSIŲ 19 IR DAUGIAU METŲ, UGDYMO KLAIPĖDOS MIESTO BIUDŽETINĖSE SPORTO MOKYMO ĮSTAIGOSE ATRANKOS KRITERIJŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO (T1-359) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

11. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SPALIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-244 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO BAZIŲ VALDYMO CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T1-369) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

12. DĖL SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS NUSTATYMO          (T1-370) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS      5 PRIEDAS

13. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO (T1-340) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

14. DĖL PRITARIMO PROJEKTO „PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS TEIKIANT SOCIALINĘ PARAMĄ KLAIPĖDOS MIESTE, I ETAPAS“ ĮGYVENDINIMUI (T1-342) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

15. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ 2018 METŲ PLANO PATVIRTINIMO (T1-346) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

16. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ PRIEMONIŲ, KURIAS ĮGYVENDINUS BUS PASIEKTAS REIKALAVIMAS NUO 2020 METŲ NEBETEIKTI LIKUSIEMS BE TĖVŲ GLOBOS VAIKAMS IR SOCIALINĖS RIZIKOS VAIKAMS ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS, PLANUI (T1-341) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS     5 PRIEDAS   6 PRIEDAS

17. DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KLAIPĖDOS MIESTO TIKSLINIŲ GYVENTOJŲ GRUPIŲ SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS“ PARAIŠKOS TEIKIMUI IR ĮGYVENDINIMUI (T1-343) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS  3 PRIEDAS   4 PRIEDAS

18. DĖL TRIUKŠMO PREVENCIJOS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (T1-355) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

19. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ GABIEMS IR TALENTINGIEMS KLAIPĖDOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ I KURSO STUDENTAMS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-348) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS       5 PRIEDAS   6 PRIEDAS  7 PRIEDAS

20. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJŲ UŽ MIESTUI AKTUALIUS IR PRITAIKOMUOSIUS DARBUS KLAIPĖDOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ ABSOLVENTAMS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-349) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS       4 PRIEDAS   5 PRIEDAS

21. DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-366) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

22. DĖL VIENIŠŲ MIRUSIŲ ASMENŲ BEVILTIŠKŲ SKOLŲ UŽ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMĄ NURAŠYMO (T1-350) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

23. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (T1-351) 
PRIEDAS

24. DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-352) 
PRIEDAS

25. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-371) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

26. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (T1-367) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

27. DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ 2018–2022 METŲ INVESTICIJŲ PLANO IR JO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUDERINIMO (T1-354) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS    5 PRIEDAS

28. DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO KAINŲ PATVIRTINIMO (T1-361) 
PRIEDAS

29. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO (T1-353) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

30. DĖL PRITARIMO GALUTINIAM KONCESIJOS SUTARTIES DĖL KLAIPĖDOS DAUGIAFUNKCIO SVEIKATINGUMO CENTRO VALDYMO IR NAUDOJIMO KONCESIJOS SUTEIKIMO IR VYKDYMO PROJEKTUI (T1-374) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS     4 PRIEDAS

31. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-170 „DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS“ PAKEITIMO (T1-358) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

32. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS „VĖTRUNGĖS“ GIMNAZIJAI        (T1-360) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

33. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮNAŠO, DIDINANT DALININKO KAPITALĄ (T1-372) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

 

 

 

SPRENDIMŲ PROJEKTAI TEIKIAMI TARYBAI SPRĘSTI DĖL ĮTRAUKIMO Į POSĖDŽIO DARBOTVARKĘ 

DĖL PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ NUSTATYMO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS (T1-375) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL DARBO SUTARTIES SU E. STANSLOVAITIENE NUTRAUKIMO (T1-376) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ALEKSANDRO MICHAILOVO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ (T1-378) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO (T1-381) 
PRIEDAS

DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS VALDYBĄ (T1-380) 
PRIEDAS

 

 

 

 

INFORMACIJA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMO 24 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO

 

 

UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI

DĖL VIETINIO REIKŠMINGUMO LYGMENS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ, ĮRAŠYTŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRĄ, SKELBIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SAUGOMAIS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAIS (T1-365) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS      3 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. 1-217 „DĖL KULTŪROS IR MENO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-339) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS     4 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 14 D. SPRENDIMO NR. T2-59 „DĖL PINIGINIŲ PREMIJŲ KLAIPĖDOS UNIVERSITETO STUDENTAMS UŽ MIESTUI AKTUALIUS IR PRITAIKOMUOSIUS DARBUS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-357) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS     4 PRIEDAS

DĖL PRITARIMO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ STATYBOS SUTARČIŲ FORMOMS(T1-377) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-179 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-379) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

 

PROTOKOLAS

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams