Pradžia
Lt En

2015-02-19

 

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO   (T2-12)  
PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO 2015 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO   (T2-13)   
PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO   (T2-14)  
PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2015 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO   (T2-15)  
PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO PRADŽIOS IR KEITIMO TIKSLŲ NUSTATYMO  (T2-16)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-234 „DĖL APGYVENDINIMO NAKVYNĖS NAMUOSE PASLAUGOS SKYRIMO, TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ PASLAUGĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-17)  
Paskelbta TAR 2015-02-25 


DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS INSTITUCIJOJE SKYRIMO, TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ PASLAUGĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   (T2-18)   
PRIEDAS  
Paskelbta TAR 2015-02-25 


DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO    (T2-19) 

 

DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE   (T2-20)   
PRIEDAS

 

DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO   (T2-21)   
PRIEDAS 

 

DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  (T2-22)  
PRIEDAS  
Paskelbta TAR 2015-02-25 

 

DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ 2015–2017 METŲ INVESTICIJŲ PLANO IR JO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUDERINIMO   (T2-23)  
PRIEDAS 

 

DĖL PRITARIMO 2010 M. GRUODŽIO 28 D. BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES NR. J3-9 „DĖL PIRMINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ PAKEITIMUI   (T2-24)  
PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SPALIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-345 „DĖL JAUNIMO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROGRAMŲ (PROJEKTŲ) FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO    (T2-25)  
PRIEDAS 
Paskelbta TAR 2015-02-25 

 

 

 

 

 

2015-02-19 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams