Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

2018-02-21

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21-22 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (T1-20)
1 PRIEDAS          2 PRIEDAS     3 PRIEDAS    4 PRIEDAS

2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-119 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-25)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

3. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-297 „DĖL APTARNAVIMO TERITORIJŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS PRISKYRIMO“ PAKEITIMO (T1-32)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

4. DĖL KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2018–2019 MOKSLO METAMS NUSTATYMO (T1-39)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

5. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-298 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-36)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

6. DĖL DARBO SUTARTIES SU E. KVEDERIU NUTRAUKIMO (T1-37)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

7. DĖL PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ NUSTATYMO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS (T1-38)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

8. DĖL PRITARIMO PROJEKTO „DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKO NUO PARYŽIAUS KOMUNOS G. IKI JONO KALNELIO TILTELIO ĮRENGIMAS“ ĮGYVENDINIMUI (T1-30)
1 PRIEDAS          2 PRIEDAS

9. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-327 „DĖL TRUMPALAIKĖS IR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO FINANSAVIMO MAKSIMALAUS DYDŽIO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-24)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

10. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2016 METŲ IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ ATASKAITŲ PATVIRTINIMO (T1-26)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS        5 PRIEDAS

11. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-200 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATŲ KLAIPĖDOS MIESTO ISTORINĖSE DALYSE TEIKIMO“ PAKEITIMO (T1-16)
1 PRIEDAS           2 PRIEDAS    3 PRIEDAS

12. DĖL ATLEIDIMO VŠĮ „MAŽŲJŲ PASAULIS“ NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMĄ (T1-19)
1 PRIEDAS         2 PRIEDAS

13. DĖL ASOCIACIJOS LIETUVOS ORNITOLOGŲ DRAUGIJOS ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMĄ (T1-21)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

14. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2017 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (T1-22)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

15. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO (T1-17)
1 PRIEDAS         2 PRIEDAS

16. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-141 „DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KIEKIO DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-35)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

17. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-215 „DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ INVESTICINIŲ PLANŲ DERINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-31)
PRIEDAS

18. DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (T1-27)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

19. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (T1-28)
PRIEDAS

20. DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-29)
PRIEDAS

21. DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (T1-23)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

22. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR NEĮRENGTOS PASTOGĖS DALIES PARDAVIMO (T1-33)
PRIEDAS

23. DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (T1-34)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

24. DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO, ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (T1-40)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

SPRENDIMŲ PROJEKTAI TEIKIAMI TARYBAI SPRĘSTI DĖL ĮTRAUKIMO Į POSĖDŽIO DARBOTVARKĘ

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 7 D. SPRENDIMO NR. T2-85 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖČIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-41)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS UNIVERSITETO VEIKLOS OPTIMIZAVIMO PRIEMONIŲ 2018–2019 METŲ PLANO PROJEKTUI (T1-42)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS      3 PRIEDAS      4 PRIEDAS

DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBĄ (T1-43)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI   (T1-45)
PRIEDAS

 

 

 

 

UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-185 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-18)
1 PRIEDAS         2 PRIEDAS        3 PRIEDAS

DĖL KULTŪROS IR MENO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-44)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS          3 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRO VEIKLOS IŠORINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-46)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO RYTINĖS DALIES B TERITORIJOS (TARP PAJŪRIO G., KELIO A13, LIEPŲ G. IR DANĖS UPĖS) SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALIOJO PLANO RENGIMO (T1-47)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

 

 

INFORMACIJA

DĖL INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ATASKAITOS UŽ 2017 M.

INFORMACIJA APIE 2017 METŲ ANTROJO PUSMEČIO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PROTOKOLINIŲ PAVEDIMŲ, KOLEGIJOS IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ BEI MERO POTVARKIŲ VYKDYMĄ

 

 

 

 

 

PROTOKOLAS 2018-02-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams