Pradžia
Lt En

2014-02-27 SPRENDIMAI

 

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-34 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-30)
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2014-03-07

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-1 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2012–2015 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-31) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2014-03-07

 

DĖL ĮKAINIO UŽ PATIEKALŲ GAMYBĄ NUSTATYMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE, MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE IR REGOS UGDYMO CENTRE   (T2-32)
Paskelbta Teisės aktų registre 2014-03-06

 

DĖL KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   (T2-33) 
PRIEDAS

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPO TILŽĖS G. 51, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO    (T2-34) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2014-03-07

 

DĖL TERITORIJOS SMILTYNĖJE, PRIE MARIŲ, ATKARPOJE NUO JACHTKLUBO IKI PAKRANTĖS RAGO UŽ LAIVŲ KAPINIŲ, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO   (T2-35)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2014-03-07

 

DĖL OLIMPINĖS PAMAINOS SPORTININKŲ FINANSAVIMO BIUDŽETINĖJE ĮSTAIGOJE KLAIPĖDOS „VIESULO“ SPORTO CENTRE    (T2-36) 
PRIEDAS
Paskelbta Teisės aktų registre 2014-03-06

 

DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO   (T2-37)

 

DĖL LIKVIDUOTŲ DĖL BANKROTO IR IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ SKOLŲ UŽ VIETINĘ RINKLIAVĄ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NURAŠYMO   (T2-38) 
PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-361 „DĖL MOKINIŲ VEŽIOJIMO ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-39) 
PRIEDAS
Paskelbta Teisės aktų registre 2014-03-06

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO   (T2-40) 
PRIEDAS
Paskelbta Teisės aktų registre 2014-03-06

 

DĖL IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIKOMŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS ARBA NUOMOS PAGAL VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS   (T2-41)

 

DĖL PRITARIMO SUTARTIES PROJEKTUI  (T2-42) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE   (T2-43) 
PRIEDAS

 

DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO    (T2-44) 
PRIEDAS

 

DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMĄSIAS PATALPAS    (T2-45)

 

DĖL PRITARIMO DALYVAUTI  PARTNERIO TEISĖMIS URBACT PROJEKTE „SVEIKAS SENĖJIMAS“   (T2-46)

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-170 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO   (T2-47)

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-185 „DĖL JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-48)

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-383 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TAUTINIŲ MAŽUMŲ TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO    (T2-49)

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-128 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖČIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-50)

 

 

 

 

 

 

2014-02-27 TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams