Pradžia
Lt En

2014-12-18

 


MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18-19 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

  

1.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO   (T1-340) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS  8 PRIEDAS  9 PRIEDAS  10 PRIEDAS  11 PRIEDAS  12 PRIEDAS  13 PRIEDAS  14 PRIEDAS  15 PRIEDAS  16 PRIEDAS  17 PRIEDAS  18 PRIEDAS  19 PRIEDAS  20 PRIEDAS  21 PRIEDAS  22 PRIEDAS  23 PRIEDAS  24 PRIEDAS  25 PRIEDAS  26 PRIEDAS  27 PRIEDAS  28 PRIEDAS  29 PRIEDAS  30 PRIEDAS  31 PRIEDAS  32 PRIEDAS  33 PRIEDAS  34 PRIEDAS

 

2.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-314 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO IR BIUDŽETO VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-327) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  

 

3.  DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS UŽ 2007–2013 METUS ATASKAITAI   (T1-332) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS 

 

4.  DĖL DANĖS UPĖS PAKRANTĖS IKI JONIŠKĖS IR LIEPŲ GATVIŲ, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO    (T1-348) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  

 

5.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-110 „DĖL KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ SKELBIMO SAUGOMAIS SAVIVALDYBĖS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS  (T1-338) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

6.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-223 „DĖL NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ PRIPAŽINIMO SAUGOMOMIS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS  (T1-339) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

7.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 15 D. SPRENDIMO NR. T2-190 „DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-344) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

8.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-258 „DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PASLAUGOS KAINOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO   (T1-351)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

9.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI    (T1-346)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

10.  DĖL RUDOFO VALSONOKO ATMINIMO ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJE   (T1-347)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS   

 

11.  DĖL PRITARIMO REGATOS „BALTIC SAIL“ ORGANIZAVIMUI 2015 METAIS KLAIPĖDOS MIESTE   (T1-342) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

12.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-36 „DĖL OLIMPINĖS PAMAINOS SPORTININKŲ FINANSAVIMO BIUDŽETINĖJE ĮSTAIGOJE KLAIPĖDOS „VIESULO“ SPORTO CENTRE“ PAKEITIMO (T1-337) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

13.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-408 „DĖL ATLYGINIMO UŽ NEFORMALŲJĮ UGDYMĄ KLAIPĖDOS MIESTO BIUDŽETINĖSE SPORTO MOKYMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO  (T1-363)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

14.  DĖL 2010 M. GRUODŽIO 28 D. BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES NR. J3-11/V31-229 „DĖL PIRMINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO NERINGOS SAVIVALDYBĖJE“ PAKEITIMO  (T1-331) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

15.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-353 „DĖL TRUMPALAIKĖS AR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOSE SKYRIMO, APMOKĖJIMO IR PASLAUGŲ NUTRAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-358)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

16.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO  (T1-361)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

17.  DĖL NEATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO MOKĖJIMO  (T1-343) 
PRIEDAS 

 

18.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO   (T1-354)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

19.  DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARČIAI CIVILINĖJE BYLOJE  (T1-359)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS

 

20.  DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARČIAI CIVILINĖJE BYLOJE   (T1-360)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS

 

21.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. RUGSĖJO 20 D. SPRENDIMO NR. 223 „DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-353) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  

 

22.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ MAŽINIMO   (T1-355) 
PRIEDAS 

 

23.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO EISMO REGULIAVIMO PRIEMONIŲ EKSPLOATACIJOS BEI ĮRENGIMO, GATVIŲ APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ EINAMOJO REMONTO BEI PRIEŽIŪROS IR NELEGALIŲ, BEŠEIMININKIŲ AR NETINKAMŲ EKSPLOATUOTI REKLAMINIŲ SKYDŲ DEMONTAVIMO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO  (T1-362)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS

 

24  DĖL UAB „MIESTO ENERGIJA“ KLAIPĖDOS MIESTO LAISVOJOJE EKONOMINĖJE ZONOJE TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO   (T1-269)  
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS  8 PRIEDAS  9 PRIEDAS 

 

25.  DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-334)
PRIEDAS 

 

26.  DĖL BUTO IŠBRAUKIMO IŠ TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SĄRAŠO    (T1-345)  
PRIEDAS 

 

27.  DĖL VIENIŠŲ MIRUSIŲ ASMENŲ SKOLŲ UŽ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMĄ NURAŠYMO   (T1-352) 
PRIEDAS 

 

28.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO KEMPINGO VALDYMO IR NAUDOJIMO KONCESIJOS SUTEIKIMO KONKURSO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO IR KONKURSO ETAPŲ NUSTATYMO  (T1-335) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

 

29.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   (T1-336) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

30.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-401 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO    (T1-349) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  

 

31.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-29 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-350)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

32.  DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMĄSIAS PATALPAS   (T1-356) 
PRIEDAS 

  

33. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 15 D. SPRENDIMO NR. T2-189 „DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE“ PAKEITIMO   (T1-357)  
PRIEDAS

 

34.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-442 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS (SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS) VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-365) 

 

35.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS EFEKTYVIŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ GAIRIŲ PATVIRTINIMO   (T1-367)

 

36.  DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI  (T1-366)

 


GRUODŽIO MĖNESĮ UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI


DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2020 METŲ KULTŪROS KAITOS GAIRĖMS   (T1-364)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  

 

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO TERITORIJOS RIBŲ PAKEITIMO PLANUI   (T1-368)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS 

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-288 „DĖL JAUNIMO TEATRINĖS VEIKLOS PROGRAMOS FINANSAVIMO“ PAKEITIMO   (T1-369) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

 

 

 

 

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams