Pradžia
Lt En

2019-04-03

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 3 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

DĖL SAULIAUS BUDINO ATLEIDIMO IŠ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ (T1-88)
PRIEDAS

_________________

PROTOKOLAS (T-4)

 

 

 

 

UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS JACHTKLUBAS“ DALININKO TEISIŲ PARDAVIMO (T1-19)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS              5 PRIEDAS         6 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-185 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO         (T1-60)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS            5 PRIEDAS

DĖL KOMPENSAVIMO UŽ NEĮRENGTAS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETAS TVARKOS APRAŠO IR SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO (T1-75)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS             5 PRIEDAS        6 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-331 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE VIETINĖS RINKLIAVOS NUOSTATŲ IR PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-76)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-347 ,,DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ 2018–2022 METŲ INVESTICIJŲ PLANO IR JO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUDERINIMO“ PAKEITIMO (T1-77)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS            4 PRIEDAS

DĖL UAB „SENASIS TURGUS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO (T1-78)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-187 „DĖL KULTŪROS BEI MENO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T1-79)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS             5 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-205 „DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-80)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS            3 PRIEDAS        4 PRIEDAS

DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-81)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS           3 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-33 „DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES DĖL SKAITMENINIŲ INOVACIJŲ CENTRO (SIC) SUKŪRIMO IR VYSTYMO PROJEKTUI“ PAKEITIMO (T1-82)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-320 „DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-83)
PRIEDAS

DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE   (T1-84)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL LIKVIDUOTŲ IR IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ, MIRUSIŲ FIZINIŲ ASMENŲ SKOLŲ UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMĄ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO (T1-85)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (T1-86)
PRIEDAS 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-184 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-87)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-18 „DĖL KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2019–2020 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO   (T1-89)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-68 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-48 „DĖL PAGALBOS GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) IR ĮVAIKINTOJAMS PASLAUGOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO      (T1-90)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

DĖL PRITARIMO EUROPOS JAUNIMO FORUMO IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO DĖL EUROPOS JAUNIMO SOSTINĖS 2021 M. TITULO SUTARTIES PROJEKTUI         (T1-91)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 6 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-128 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS TURIZMO IR KULTŪROS INFORMACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ KEMPINGO IR KITŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T1-92)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-306 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS EKONOMINĖS PLĖTROS AGENTŪROS TEIKIAMŲ KŪRYBINIO INKUBATORIAUS KULTŪROS FABRIKO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T1-93)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS NUSTATYMO (T1-94)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2017 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (T1-95)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

DĖL PRITARIMO DALYVAUTI TARPTAUTINĖS PROGRAMOS URBACT III PROJEKTE „GYVOS GATVĖS“ PARTNERIO TEISĖMIS (T1-96)
PRIEDAS

 

 

 

____________ 

INFORMACIJA

DĖL FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS PATEIKIMO

 

 

 

 

 

 

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams