Pradžia
Lt En

2015-07-10

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"  

 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 10 D. IR 13 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ 

 

1.  DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013–2020 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2014 M. ATASKAITAI  (T1-176)
1 PRIEDAS    2 PRIEDAS     3 PRIEDAS

 

2.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-336 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-179)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS  8 PRIEDAS  9 PRIEDAS  10 PRIEDAS  11 PRIEDAS  12 PRIEDAS  13 PRIEDAS  14 PRIEDAS  15 PRIEDAS  16 PRIEDAS   17 PRIEDAS

 

3.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-12 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-180)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS 

 

4.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-13 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO 2015 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-177)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

5. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-15 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2015 M. PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO      (T1-181)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

 

6.  DĖL PRAŠYMO PAIMTI VISUOMENĖS POREIKIAMS DALĮ ŽEMĖS SKLYPO KLAIPĖDOJE, KADASTRO NR. 2101/0010:1, PATEIKIMO         (T1-144)    
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

7.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T2 211 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-175)  
1 PRIEDAS    2 PRIEDAS

 

8.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO   (T1-182)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

9.  DĖL KONTROLĖS KOMITETO VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO   (T1-138)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

10.  DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTO „JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO DIEGIMAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ PARAIŠKĄ (T1-150)  
PRIEDAS 

 

11. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO   (T1-187)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

 

12. DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARČIAI CIVILINĖJE BYLOJE (T1-148)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

 

13. DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-153)  
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS

 

14. DĖL BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-149)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS 

 

15. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (T1-146)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

16. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-91 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANAUDAI PERDUODAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-152)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

17. DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL PATIKĖJIMO TEISĖS SUTARTĮ UAB „GATVIŲ APŠVIETIMAS“ (T1-155)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS 

 

18. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-401 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-156)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  

 

19. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO (T1-157)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

20. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-342 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-158)  
PRIEDAS 

 

21. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-151)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

22. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (T1-159)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

23. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGPJŪČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-217 „DĖL KLAIPĖDOS VITĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-160)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 


24. DĖL KLAIPĖDOS IEVOS SIMONAITYTĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-161)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

25. DĖL KLAIPĖDOS „INKARĖLIO“ MOKYKLOS-DARŽELIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-162)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

26. DĖL KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-165)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

27. DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUTINĖLIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-166)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

28. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRO BUVEINĖS IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 17 D. SPRENDIMO NR. T2-66 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-167)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PREDAS 

 

29. DĖL KLAIPĖDOS „SMELTĖS“ PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  (T1-174)
1 PRIEDAS     2 PRIEDAS    3 PRIEDAS

 

30. DĖL ATLYGINIMO UŽ DALINĮ VAIKO IŠLAIKYMĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO    (T1-178)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS 

 

31. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUOSTATŲ PAVIRTINIMO (T1-171)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS   8 PRIEDAS

 

32. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-94 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ, SUDĖTIES PATVIRTINIMO IR PIRMININKO SKYRIMO“ PAKEITIMO (T-154)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS   3 PRIEDAS

 

33. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO AKADEMINIŲ REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (T1-168)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS    

 

34. DĖL ŠEIMOS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (T1-143)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

35. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 15 D. SPRENDIMO NR. T2-227 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS PAPILDOMŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T1-170)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

36. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-394 „DĖL ŽYMIŲ ŽMONIŲ, ISTORINIŲ DATŲ, ĮVYKIŲ ĮAMŽINIMO IR GATVIŲ PAVADINIMŲ KLAIPĖDOS MIESTE SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO      (T1-169)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

37. DĖL KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO    (T1-172)   
1 PRIEDAS  2 PREIDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS   5 PRIEDAS

 

38. DĖL ŽYMIŲ ŽMONIŲ, ISTORINIŲ DATŲ, ĮVYKIŲ ĮAMŽINIMO IR GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO   (T1-184)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

39. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 14 D. SPRENDIMO NR. T2-63 „DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO 2014-2020 METŲ INTEGRUOTŲ INVESTICIJŲ PROGRAMOS PROJEKTUI“ PAKEITIMO (T1-173) 
 1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

40. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-314 „DĖL KLAIPĖDOS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO     (T1-183)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

41. DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ  (T1-164)   
PRIEDAS  

 

 

UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ SUDARYMO (T1-185)    
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

DĖL KOMPENSAVIMO UŽ NEĮRENGTAS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-186)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-71 „DĖL JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-188) 
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

DĖL PAVEDIMO ATLIKTI PASTATO S. DAUKANTO G. 24, KLAIPĖDOJE, KAPITALINIO REMONTO DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS (T1-189)
PRIEDAS 

DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (T1-190)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

PROTOKOLAS 2015-07-10 

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content