Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

2017-11-23

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 23–24 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

 

1. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-290 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-304) 
1 PRIEDAS       2 PRIEDAS

2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-25 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-305) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

3. DĖL KLAIPĖDOS EKONOMINĖS PLĖTROS STRATEGINIŲ KRYPČIŲ IKI 2030 METŲ PATVIRTINIMO (T1-337) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS        4 PRIEDAS

4. DĖL PRITARIMO JUNGTINĖS VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) SUTARTIES PROJEKTUI (T1-331) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS        4 PRIEDAS

5. DĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI TARPTAUTINĖS BURIAVIMO MOKYMO ORGANIZACIJOS VEIKSMUOSE IR PARAIŠKOS PATEIKIMO (T1-294) 
PRIEDAS

6. DĖL MARTYNO KRUKIO ATMINIMO ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJE (T1-296) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

7. DĖL NENAUDOJAMOS KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS KLAIPĖDOS MIESTE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-334) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

8. DĖL A. ANIULĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ DIREKTORIAUS PAREIGAS (T1-314) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

9. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-289 „DĖL PRIEDŲ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ ŠVIETIMO IR SPORTO ĮSTAIGŲ VADOVAMS SKYRIMO“ PAKEITIMO (T1-315) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

10. DĖL PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ NUSTATYMO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS IR PRIEMOKOS SKYRIMO (T1-330) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

11. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-81 „DĖL IŠMOKOS DYDŽIO SENIŪNAIČIAMS NUSTATYMO IR IŠMOKŲ SENIŪNAIČIAMS SU JŲ, KAIP SENIŪNAIČIŲ, VEIKLA SUSIJUSIOMS IŠLAIDOMS APMOKĖTI MOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-301) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS        6 PRIEDAS  7 PRIEDAS  8 PRIEDAS

12. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-340 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS PIRMININKO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-318) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

13. DĖL ŠEIMOS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (T1-297) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

14. DĖL PRIEGLOBSTĮ GAVUSIŲ UŽSIENIEČIŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS KLAIPĖDOS MIESTE KVOTŲ PATVIRTINIMO (T1-335) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

15. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-207 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-290) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

16. DĖL 2018 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO (T1-300) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

17. DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2018 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, PATVIRTINIMO (T1-302) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS       4 PRIEDAS   5 PRIEDAS

18. DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-316) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS         3 PRIEDAS

19. DĖL LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO IR KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠŲJŲ KAPINIŲ LANKYMO TVARKOS APRAŠO IR NETVARKOMŲ KAPAVIEČIŲ PRIPAŽINIMO NEPRIŽIŪRIMOMIS IR KAPAVIETĖS IDENTIFIKAVIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-291) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS      5 PRIEDAS   6 PRIEDAS

20. DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ VIDUTINĖS ATSISKAITOMŲJŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMO PASLAUGŲ KAINOS ABONENTAMS DIFERENCIJAVIMO PRINCIPŲ IR DIFERENCIJUOTŲ ATSISKAITOMŲJŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMO PASLAUGŲ ABONENTAMS BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO (T1-336) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS        6 PRIEDAS

21. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ SUMAŽINIMO (T1-289) 
1 PRIEDAS         2 PRIEDAS   3 PRIEDAS

22. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T2-27 „DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO TVARKOS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T1-309) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

23. DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ SKOLŲ NURAŠYMO (T1-323) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

24. DĖL MIRUSIŲ ASMENŲ BEVILTIŠKŲ SKOLŲ UŽ VIETINĘ RINKLIAVĄ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NURAŠYMO (T1-326) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

25. DĖL LIKVIDUOTŲ DĖL BANKROTO IR IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ SKOLŲ UŽ VIETINĘ RINKLIAVĄ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NURAŠYMO (T1-327) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

26. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-185 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-303) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS

27. DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KLAIPĖDOS TAURALAUKIO PROGIMNAZIJOS PASTATO (KLAIPĖDOS G. 31) REKONSTRAVIMAS SIEKIANT IŠPLĖSTI UGDYMUI SKIRTAS PATALPAS“ ĮGYVENDINIMUI (T1-281) 
PRIEDAS

28. DĖL PRITARIMO PROJEKTO „TILŽĖS G. NUO ŠILUTĖS PL. IKI GELEŽINKELIO PERVAŽOS REKONSTRUKCIJA, PERTVARKANT ŽIEDINĘ MOKYKLOS G. IR ŠILUTĖS PL. SANKRYŽĄ“ ĮGYVENDINIMUI (T1-295) 
PRIEDAS

29. DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KLAIPĖDOS KARALIENĖS LUIZĖS JAUNIMO CENTRO (PUODŽIŲ G.) MODERNIZAVIMAS, PLĖTOJANT NEFORMALIOJO UGDYMOSI GALIMYBES“ ĮGYVENDINIMUI (T1-319) 
PRIEDAS

30. DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KLAIPĖDOS REGIONO TURIZMO INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS SISTEMOS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS“ ĮGYVENDINIMUI (T1-320) 
PRIEDAS

31. DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS „KAUNO ATŽALYNO“ FILIALAS – NAUJOS GALIMYBĖS MAŽIEMS IR DIDELIEMS“ ĮGYVENDINIMUI (T1-321) 
PRIEDAS

32. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (T1-292) 
PRIEDAS

33. DĖL PAVEDIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI TVIRTINTI SAVIVALDYBĖS BŪSTO SĄRAŠĄ IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠĄ (T1-293) 
1 PRIEDAS         2 PRIEDAS

34. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS IRKLAVIMO CENTRAS“ DALININKO KAPITALO DIDINIMO (T1-282) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS        3 PRIEDAS    4 PRIEDAS  5 PRIEDAS

35. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JŪRININKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮNAŠO, FORMUOJANT DALININKO KAPITALĄ (T1-324) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

36. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮNAŠO, FORMUOJANT DALININKO KAPITALĄ (T1-325) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

37. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UAB „GATVIŲ APŠVIETIMAS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO (T1-332) 
PRIEDAS

38. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-169 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ“ PAKEITIMO (T1-298) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

39. DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (T1-299) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

40. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-43 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-306) 
PRIEDAS

41. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS     (T1-307) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

42. DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO, ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (T1-308) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS

43. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (T1-312) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

44. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR NEĮRENGTOS PASTOGĖS DALIŲ PARDAVIMO (T1-313) 
PRIEDAS

45. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-91 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANAUDAI PERDUODAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-322) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

46. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SPALIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-256 „DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS“ PAKEITIMO (T1-328) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

47. DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ETNOKULTŪROS CENTRUI (T1-329) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

48. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-333) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

49. DĖL PAVEDIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIUI (SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBAI) ATLIKTI VEIKLOS PLANE NENUMATYTĄ AUDITĄ (T1-338) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

50. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-209 „DĖL ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-310) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

51. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 10 D. SPRENDIMO NR. T2-173 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (T1-311) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS         3 PRIEDAS

52. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO VYTAUTO GRUBLIAUSKO DELEGAVIMO Į IŠORINIO KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO PLĖTROS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO KOMISIJĄ (T1-317) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS          3 PRIEDAS

 

 

INFORMACIJA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

 

 

 

UŽREGISTRUOTAS SPRENDIMO PROJEKTAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. 1-217 „DĖL KULTŪROS IR MENO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-339)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

 

 

PROTOKOLAS 2017-11-23

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams