Pradžia
Lt En

2014-01-30

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30–31 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ (WORD.DOC.)

 


1.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO    (T1-3)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS  8 PRIEDAS  9 PRIEDAS  10 PRIEDAS  11 PRIEDAS  12 PRIEDAS  13 PRIEDAS  14 PRIEDAS  15 PRIEDAS  16 PRIEDAS  17 PRIEDAS  18 PRIEDAS  19 PRIEDAS  20 PRIEDAS  21 PRIEDAS  22 PRIEDAS  23 PRIEDAS  24 PRIEDAS  25 PRIEDAS  26 PRIEDAS  27 PRIEDAS  28 PRIEDAS  29 PRIEDAS     30 PRIEDAS  31 PRIEDAS  32 PRIEDAS  33 PRIEDAS  34 PRIEDAS  35 PRIEDAS  36 PRIEDAS  37 PRIEDAS  38 PRIEDAS  39 PRIEDAS

2. PRANEŠIMAS APIE 2014 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTĄ   (TAS-10)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

3. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO ARTŪRO ŠULCO PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTO NUSTATYMO   (T1-5)
1 PRIEDAS    2 PRIEDAS

4. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO VYTAUTO ČEPO PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTO NUSTATYMO   (T1-6)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

5. DĖL SENIŪNAITIJŲ SUDARYMO   (T1-13)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS  8 PRIEDAS  9 PRIEDAS  10 PRIEDAS 11 PRIEDAS

6. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATSTOVO SKYRIMO Į JŪRININKŲ GEROVĖS TARYBĄ LIETUVOJE   (T1-24)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

7. DĖL PRITARIMO SUTARTIES PROJEKTUI   (T1-25)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS

8. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-353 „DĖL UOSTO IR REZERVINĖS TERITORIJOS TARP BALTIJOS PR. TĘSINIO IR VARNĖNŲ G. DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-16)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

9. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-232 „DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-12)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

10. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-211 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-360)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS   6 PRIEDAS

11. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-1 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2012–2015 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-9)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS

12. DĖL KULTŪROS IR MENO TARYBOS PIRMININKO PATVIRTINIMO    (T1-23)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

13. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-316 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ SPORTO ĮSTAIGŲ SPORTO BAZIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO    (T1-20)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

14. DĖL BURIAVIMO, IRKLAVIMO, BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO SPORTO ŠAKŲ SPORTINĖS VEIKLOS PROGRAMŲ DALINIO FINANSAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO    (T1-7)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS

15. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO   (T1-1)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

16. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ TELKIMO VISUOMENEI NAUDINGAI VEIKLAI ATLIKTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   (T1-19)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS  8 PRIEDAS  9 PRIEDAS

17. DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   (T1-21)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS

18. DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO   (T1-2)
PRIEDAS

19. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-300 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO    (T1-8)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

20. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO   (T1-288)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

21. DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMĄSIAS PATALPAS IR NEĮRENGTOS PASTOGĖS DALIS    (T1-11)
PRIEDAS

22. DĖL OBJEKTŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ IR OBJEKTO IŠBRAUKIMO IŠ PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO   (T1-14)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

23. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ TAIKOS PR. 81A-7, KLAIPĖDOJE, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI   (T1-15)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

24. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-401 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO    (T1-17)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

25. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-91 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANAUDAI PERDUODAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-18)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

26. DĖL LEIDIMO PAKEISTI PATALPŲ PASKIRTĮ   (T1-22)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

PAPILDOMŲ KLAUSIMŲ DARBOTVARKĖ 

1. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTO NUSTATYMO   (T1-4)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

2. DĖL ŠEIMOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   (T1-26)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

3. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO   (T1-29)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS    

 

 

 

SAUSIO MĖNESĮ UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI

DĖL LIKVIDUOTŲ DĖL BANKROTO IR IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ SKOLŲ UŽ VIETINĘ RINKLIAVĄ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NURAŠYMO   (T1-10)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2013 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO   (T1-27)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO    (T1-28)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS 

 

INFORMACIJA 

REIKALAVIMAS "DĖL  LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖKŪROS PAGRINDŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 7 DALIES IR 15 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮGYVENDINIMO"

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO 2014-2020 METŲ VALDYMO STRATEGIJOS  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo plėtros iki maksimalių parametrų sprendinių SPAV ataskaita  http://www.portofklaipeda.lt/klaipedos-uosto-pletros-sprendiniu-spav-ataskaita 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams