Pradžia
Lt En

2015-07-10

 

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-12 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-143)  
PRIEDAS 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-13 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO 2015 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-144)  
PRIEDAS 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-336 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-145)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS  8 PRIEDAS  9 PRIEDAS  10 PRIEDAS  11 PRIEDAS  12 PRIEDAS  13 PRIEDAS  14 PRIEDAS  
TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 14 D. SPRENDIMO NR. T2-63 „DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO 2014–2020 METŲ INTEGRUOTŲ INVESTICIJŲ PROGRAMOS PROJEKTUI“ PAKEITIMO
(T2-146) 
PRIEDAS 
TAR


DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ   (T2-147)


DĖL PRAŠYMO PAIMTI VISUOMENĖS POREIKIAMS DALĮ ŽEMĖS SKLYPO KLAIPĖDOJE, KADASTRO NR. 2101/0010:1, PATEIKIMO             (T2-148)


DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO   (T2-149)


DĖL BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   (T2-150)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  
 

DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (T2-151)


DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL PATIKĖJIMO TEISĖS SUTARTĮ UAB „GATVIŲ APŠVIETIMAS“ (T2-152)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS


DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO (T2-153)
PRIEDAS


DĖL KLAIPĖDOS IEVOS SIMONAITYTĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T2-154)
PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS „INKARĖLIO“ MOKYKLOS-DARŽELIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T2-155)
PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T2-156)
PRIEDAS


DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUTINĖLIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T2-157)
PRIEDAS


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRO BUVEINĖS IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 17 D. SPRENDIMO NR. T2-66 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-158)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGPJŪČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-217 „DĖL KLAIPĖDOS VITĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-159)


DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013–2020 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2014 M. ATASKAITAI (T2-160)
PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-15 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2015 M. PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO          (T2-161)
PRIEDAS


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T2 211 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-162)
PRIEDAS


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-91 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANAUDAI PERDUODAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-163)
PRIEDAS


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-342 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-164)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 15 D. SPRENDIMO NR. T2-227 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS PAPILDOMŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T2-165)


DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTO „JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO DIEGIMAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ PARAIŠKĄ (T2-166)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-401 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-167)


DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARČIAI CIVILINĖJE BYLOJE   (T2-168)  
PRIEDAS


DĖL KLAIPĖDOS „SMELTĖS“ PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T2-169)
PRIEDAS


DĖL KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (T2-170)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-314 „DĖL KLAIPĖDOS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-171)

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO (T2-172)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO (T2-173)


 

 

 

 

 2015-07-10 POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams