Skip to content
Pradžia
Lt En De Ru

2021-06-22

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

DARBOTVARKĖ

 

1. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-24 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-161)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS         3 PRIEDAS     4 PRIEDAS

2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-23 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-162)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

3. DĖL SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ PASKELBIMO KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BALANDŽIO 5 D. SPRENDIMU NR. T2-110, SUDEDAMĄJA DALIMI (T1-165)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

4. DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO (T1-169)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

5.  DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (T1-171)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS      3 PRIEDAS         4 PRIEDAS      5 PRIEDAS

6. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 24 D. SPRENDIMO NR.T2-297 „DĖL KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-164)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS      5 PRIEDAS

7. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-68 „DĖL KLAIPĖDOS KARALIENĖS LUIZĖS JAUNIMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-158)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

8. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-328 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-159)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 6 PRIEDAS 7 PRIEDAS 8 PRIEDAS        9 PRIEDAS     10 PRIEDAS     11 PRIEDAS

9. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 12 D. SPRENDIMO NR. T2-90 „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-177)
 PRIEDAS       

10. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-79 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2021 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-166)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

11. DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUI PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2021 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANČIO PLANO PRIEMONĘ (T1-182)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

12. DĖL PRITARIMO REORGANIZUOTI UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ „GATVIŲ APŠVIETIMAS“ (T1-156)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS        3 PRIEDAS       4 PRIEDAS    5 PRIEDAS

13. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-157)
PRIEDAS

14. DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IŠ UAB „PAMARIO TROBA“ (T1-160)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

15. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES ŪKINIO PASTATO DALIES PARDAVIMO (T1-180)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS   

16. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO (T1-181)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  

17. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALSTYBĖS NUOSAVYBĖN   
(T1-183)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 6 PRIEDAS 7 PRIEDAS

18. DĖL SUTIKIMO PRIIMTI DOVANOJAMĄ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NEPTŪNO KREPŠINIO KLUBO DALININKŲ KAPITALO DALĮ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (T1-273)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS    4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS

19. DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO ASMENIMS, REMIANTIEMS REPREZENTACINES KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO KOMANDAS, TVARKOS NUSTATYMO (T1-163)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS       4 PRIEDAS

________________________________

PROTOKOLAS (T-6) 

________________________________

 

INFORMACIJA

DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO ASMENIMS, REMIANTIEMS REPREZENTACINES KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO KOMANDAS

________________________________

 

 UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI NETEIKIAMI TARYBAI SVARSTYTI

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-336 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ GABIEMS IR TALENTINGIEMS KLAIPĖDOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ I KURSO STUDENTAMS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-154)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS             5 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO (T1-54)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS             3 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLŲ IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-60)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 6 PRIEDAS             7 PRIEDAS

DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ NEFORMALŲJĮ UGDYMĄ KLAIPĖDOS MIESTO BIUDŽETINĖSE SPORTO MOKYMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO (T1-61)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS           5 PRIEDAS

DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO (T1-62)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS          5 PRIEDAS

 DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ ATLYGINTINAI TEIKIAMAS PASLAUGAS, VYKDANT KLAIPĖDOS VYDŪNO GIMNAZIJOS KULTŪRINIO IR MENINIO UGDYMO PROGRAMĄ, NUSTATYMO (T1-174)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS        8 PRIEDAS     9 PRIEDAS  10 PRIEDAS

 

 UŽREGISTRUOTAS SPRENDIMO PROJEKTAS

DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (T1-168)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS        5 PRIEDAS       6 PRIEDAS

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams