Pradžia
Lt En

2023-09-28

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

 

1. DĖL POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PATVIRTINIMO

2. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2030 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2022 METAIS ATASKAITAI (T1-233)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

3. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO 2023-2029 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJAI (T1-237)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS            4 PRIEDAS

4. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO (T1-249)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 

5. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-1 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-250)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

6. DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-251)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

7. DĖL SUTIKIMŲ NAUDOTIS KLAIPĖDOS MIESTO GATVĖMIS VAŽIUOJANT DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS AR JŲ JUNGINIAIS SUTEIKIMO IR MOKESČIO UŽ NAUDOJIMĄSI KLAIPĖDOS MIESTO GATVĖMIS VAŽIUOJANT DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS AR JŲ JUNGINIAIS DYDŽIŲ, ŠIO MOKESČIO MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-263)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS           3 PRIEDAS       4 PRIEDAS

8. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS 2022 METŲ ATASKAITAI (T1-276)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

9. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO VALDYBOS 1993 M. GRUODŽIO 29 D. POTVARKIO NR. 711 „DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T1-275)
PRIEDAS

10. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO PRIEŠPILIO G. 2, KLAIPĖDOJE, DALIES PERDAVIMO NEATLYGINTINAI NAUDOTIS (T1-280)
PRIEDAS

11. DĖL SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS SKLYPŲ, KADASTRO NR. 2101/0034:64, 2101/0034:65 IR 2101/0034:66, PERTVARKYMO (T1-279)
PRIEDAS

12. DĖL PATIKĖJIMO TEISĖS Į ŽEMĖS SKLYPO DALĮ ATSISAKYMO (T1-281)
PRIEDAS

13. DĖL ŽEMĖS SERVITUTO NUSTATYMO IR PRITARIMO SERVITUTO SUTARTIES ESMINĖMS SĄLYGOMS (T1-287)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

14. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-227 „DĖL MOKINIŲ DALYVAUJAMOJO BIUDŽETO INICIATYVOS PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-234)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS              3 PRIEDAS

15. DĖL PRITARIMO PARTNERIO TEISĖMIS DALYVAUTI TARPTAUTINĖS PROGRAMOS URBACT IV PROJEKTE „KITA KARTA – JAUNIMO DARBAS“ (T1-236)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS            4 PRIEDAS

16. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 22 D. SPRENDIMO NR. T2-189 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ KLAIPĖDOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ I KURSO STUDENTAMS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-282)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

17. DĖL LEIDIMO KLAIPĖDOS KARALIENĖS LUIZĖS JAUNIMO CENTRUI RENGTI IR TEIKTI PARAIŠKĄ ES LĖŠOMIS FINANSUOJAMO PROJEKTO „PLĖTOTI LAIKU ATLIEKAMO EFEKTYVAUS DARBO SU JAUNIMU SISTEMĄ“ PARTNERIŲ ATRANKAI (T1-283)
PRIEDAS

18. DĖL STEBĖTOJŲ SKYRIMO Į KLAIPĖDOS MIESTE ESANČIŲ VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ, STEBĖTOJŲ TARYBAS (T1-238)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

19. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-272)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS           4 PRIEDAS

20. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-239)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

21. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-240)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

22. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO NAKVYNĖS NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-241)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

23. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO „DANĖ“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-242)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

24. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS NEĮGALIŲJŲ CENTRO „KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“ PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-247)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

25. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „RYTAS“ PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-273)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

26. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-284)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

27. DĖL MAKSIMALIŲ DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR LAIKINO ATOKVĖPIO (GLOBOS) PASLAUGŲ IŠLAIDŲ FINANSAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJAMS DYDŽIŲ NUSTATYMO (T1-268)
PRIEDAS

28. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO (T1-269)
PRIEDAS

29. DĖL MAKSIMALAUS SOCIALINĖS REABILITACIJOS NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PASLAUGŲ IŠLAIDŲ FINANSAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJAMS DYDŽIO NUSTATYMO (T1-232)
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS

30. DĖL VIDUTINĖS KURO ĮSIGIJIMO KAINOS PATVIRTINIMO (T1-286)
PRIEDAS

31. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „INTEGRUOTA INTERAKTYVIŲ VIEŠŲJŲ SODŲ SISTEMA BALTIJOS JŪROS REGIONE „INTERACTIVE GARDENS“ (T1-274)
1 PRIEDAS           2 PRIEDAS

32. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. KOVO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-43 „DĖL KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2023–2024 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T1-277)
PRIEDAS

33. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-194 „DĖL ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMĄ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS PASLAUGĄ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T1-252)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS           3 PRIEDAS

34. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. KOVO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-27 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO REPREZENTACINIŲ SPORTO KOMANDŲ, KURIOMS GALI BŪTI SKIRTA ASMENŲ PARAMA, 2023 METŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-264)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

35. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONCERTINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-235)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

36. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IMANUELIO KANTO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-243)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

37. DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IŠ UAB „KLAIBUTA“ (T1-231)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

38. DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PIRKIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (T1-244)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

39. DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PIRKIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (T1-245)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

40. DĖL PRITARIMO SUDARYTI SUSITARIMĄ DĖL 2010 M. SAUSIO 21 D. AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ AKCININKŲ SUTARTIES NR. J16-8 PAKEITIMO (T1-246)
1PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

41. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (T1-248)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

42. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI KLAIPĖDOS PEDAGOGINEI PSICHOLOGINEI TARNYBAI (T1-278)
PRIEDAS

43. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. T2-194 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO TARYBOS NUOSTATŲ IR SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T1-271)
PRIEDAS

44. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. BIRŽELIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-150 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO AKADEMINIŲ REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T1-266)
1 PRIEDAS           2 PRIEDAS

45. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-204 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENJORŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T1-267)
1 PRIEDAS            2 PRIEDAS

46. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR.T2-403 „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS TARYBOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T1-270)
PRIEDAS

47. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. BIRŽELIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-147 „DĖL ŠEIMOS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T1-261)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS            3 PRIEDAS

48. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-3 „DĖL ŠEIMOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T1-262)
1 PRIEDAS              2 PRIEDAS

49. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-139 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T1-265)
PRIEDAS

50. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-74 „DĖL KULTŪROS IR MENO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T1-255)
1 PRIEDAS          2 PRIEDAS

51. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-297 „DĖL KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T1-254)
1 PRIEDAS           2 PRIEDAS

52. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-377„DĖL JŪRINIŲ IR VIDAUS VANDENŲ REIKALŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T1-256)
1 PRIEDAS          2 PRIEDAS

53. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-71 „DĖL JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T1-258)
1 PRIEDAS          2 PRIEDAS

54. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. T2-239 „DĖL JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T1-257)
1 PRIEDAS         2 PRIEDAS

55. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-247 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TAUTINIŲ MAŽUMŲ TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T1-260)
1 PRIEDAS          2 PRIEDAS

56. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T2-108 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TAUTINIŲ MAŽUMŲ TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T1-259)
 1 PRIEDAS         2 PRIEDAS

_____________________________________________________________

PROTOKOLAS (T-7)

__________________

 

_____________________________________________________________

UŽREGISTRUOTAS SPRENDIMO PROJEKTAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-394 „DĖL ŽYMIŲ ŽMONIŲ, ISTORINIŲ DATŲ, ĮVYKIŲ ĮAMŽINIMO IR GATVIŲ PAVADINIMŲ KLAIPĖDOS MIESTE SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-285)
1 PRIEDAS      2 PRIEDAS    3 PRIEDAS

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content